วันที่ 3 ตุลาคม 2563 - ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

เดินทางมาที่ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ร่วมกับคุณสมควร ปณะราช (เจ้าหน้าที่โยธากรมเจ้าท่า) เพื่อทำการรังวัดพื้นที่เพื่อขุดลอกลำบางบอน

ทำจุดพิกัด BM

ข้อมูลพิกัดที่เก็บได้จาก PANTAI RPBL2MOB

วัดความลึกจากขอบคันคลองถึงผิวน้ำ ได้ประมาณ 3 เมตร

 พิกัดที่ได้ดูโดย Google Earth Pro

ข้อมูลพิกัดและความสูงของทุกๆจุด สามารถดูได้จาก Gllgle Earth Pro