วันที่ 2 ตุลาคม 2563 - อบต.คำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร

เดินทางมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร ร่วมกับคุณสมควร ปณะราช (เจ้าหน้าที่โยธากรมเจ้าท่า) เพื่อทำการรังวัดพื้นที่เพื่อขุดลอกแม่น้ำสงครามช่วงตำบลคำสะอาด

 

 

ตั้ง RTK Base ด้วยชุด PANTAI PRBL2MOB ปล่อยค่าแก้สำหรับใช้ในภาคสนามของวันนี้

 

เทียบระดับความสูงกับกล้อง Total Station

เก็บพิกัดแลความสูงด้วย PANTAI PRBL2MOB

เก็บค่าความสูงที่ระดับผิวน้ำ

เจ้าหน้าที่ในเรือ วัดระดับความลึกของลำน้ำ

ผลงานดูจาก Google Earth

จุด P1 คือสะพานสายสัมพันธ์