วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - อบต.ดอนโอง จังหวัดร้อยเอ็ด

เดินทางมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโองร่วมกับคุณสมควร ปณะราช (เจ้าหน้าที่โยธากรมเจ้าท่า) เพื่อทำการรังวัดพื้นที่เพื่อขุดลอกห้วยท่าสี่ เนื่องจากตื้นเขิน ให้สามารถเชื่อมต่อกับแม่น้ำชีได้สะดวก

 

พี่สมควร ปณะราช ใช้เครื่องมือรังวัด PANTAI PRBL2MOB ทำเก็บพิกัดและความสูงจากระดับน้ำทะเล ซึ่งค่าความสูงที่ได้มีความแม่นยำสูง เหมาะกับงานนี้มาก

งานที่ออกมาเปิดใน Google Earth Pro