วันที่ 3 ตุลาคม 2563 - ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

เดินทางมาที่ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ร่วมกับคุณสมควร ปณะราช (เจ้าหน้าที่โยธากรมเจ้าท่า) เพื่อทำการรังวัดพื้นที่เพื่อขุดลอกลำบางบอน

ทำจุดพิกัด BM

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 - อบต.คำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร

เดินทางมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร ร่วมกับคุณสมควร ปณะราช (เจ้าหน้าที่โยธากรมเจ้าท่า) เพื่อทำการรังวัดพื้นที่เพื่อขุดลอกแม่น้ำสงครามช่วงตำบลคำสะอาด

 

 

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - อบต.ดอนโอง จังหวัดร้อยเอ็ด

เดินทางมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโองร่วมกับคุณสมควร ปณะราช (เจ้าหน้าที่โยธากรมเจ้าท่า) เพื่อทำการรังวัดพื้นที่เพื่อขุดลอกห้วยท่าสี่ เนื่องจากตื้นเขิน ให้สามารถเชื่อมต่อกับแม่น้ำชีได้สะดวก