เครื่องมือรังวัดด้วยดาวเทียมระบบ GNSS RTK แบบสองความถี่

ที่พัฒนาโดยทีมงานคนไทย ให้ความแม่นนยำสูงเหมาะกับงานรังวัดที่ดิน

การทำ GCP(Ground control point) สำหรับใช้งานการทำภาพถ่ายทางอากาศด้วย Drone และ UAV

และใช้เป็น RTK Base ชั่วคราวได้อีกด้วย สามารถต่อเชื่อมกับเครือข่าย RTK network ของกรมที่ดินหรือกรมแผนที่ทหารได้

** ผ่านการทดสอบและรับรองจากกรมที่ดินแล้ว สามารถนำไปใช้งานตามระเบียบกรมที่ดิน **

สามารถทำงานผ่าน WiFi, 3G, 4G, 5G, Radio link ทำให้ระยะการทำงานไม่จำกัด

ตัวอย่างการใช้งาน

  • งานรังวัดที่ดินของกรมที่ดิน
  • งานทำหมุด GCP
  • เพื่อใช้กับการทำภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Photography) ด้วย Drone และ UAV
  • ทำเป็น RTK base สำหรับป้อนค่าแก้ให้โดรน เช่น Pixhawk, DJI เป็นต้น
  • รถขับเคลื่อนอัตโนมัติ

 ตัวอย่างการใช้งานจริง 631003 631002 631001

 

 

สอบถามรายละเอียด

โทร 0867841156

 

Line ID = @134clqvf