เครื่องรับสัญญาณด้วยดาวเทียมระบบ GNSS RTK แบบสองความถี่

ที่พัฒนาโดยทีมงานคนไทย ให้ความแม่นนยำสูงเหมาะกับติดตั้งกับ Drone และ UAV

  • สามารถต่อเชื่อมกับเครือข่าย RTK network ผ่านทาง WiFi, 3G, 4G, 5G, Radio link ทำให้ระยะการทำงานไม่จำกัด
  • มีระบบ logging เพื่อนำข้อมูลกับมาใช้ได้
  • มีคอนเนคเตอร์สำหรับต่อกับ Pixhawk
  • รองรับ REST API Interface เหมาะกับนักพัฒนานำไปต่อยอดการใช้งานได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างการใช้งาน

  • ติดตั้งในโดรน Pixhawk ทำเป็น GPS2 เพื่อให้โดรนสามารถเคลื่อนที่ได้แม่นยำสูง
  • รถขับเคลื่อนอัตโนมัติ
  • สำหรับทดสอบทำต้นแบบรถอัตโนมัติ

 

ตัวอย่างการทดสอบโดรนที่ติดตั้ง PANTAI PRML2 โดยทดสอบการ Takeoff และ Landing แบบอัตโนมัติ

Video แนะนำ

 

 

 ราคา 30,000 บาท

สอบถามรายละเอียด

โทร 0867841156

 

Line ID = @134clqvf

 

PINS Description

JP2

PIN Description
1 GND
2 UART_RX
3 UART_TX
4 UART2_TX
5 UART2_RX
6 TIME_PULSE
7 RTK_STAT
8 GEO_STAT
9 SAFEBOOT_N
10 EXITINT
11 RESET_N
12 +3.3V

 

 JP3

PIN Description
1 SDA/CLS_N
2 SCL/CLK
3 D_SEL

 

SERAIL (To Flight Controller)

PIN Description Color
1 +5V Red
2 RX Yellow
3 TX Green
4 RTS Blue
5 CTS White
6 GND Black