พิมพ์

PANTAI RTK

เป็นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GNSS RTK ที่พัฒนาโดยทีมงานคนไทย ให้ความแม่นนยำสูง

 

ตัวอย่างการทดสอบโดรนที่ติดตั้ง PANTAI PRML2 โดยทดสอบการ Takoff และ Landing แบบอัตโนมัติ

 

ผลิตภัณฑ์ของเรา

NP2_NAKMF9 ZED-F9P Evaluation Kit - ชุดพัฒนาสำหรับงานวิจัย และ Maker นำไปต่อยอด GNSS RTK

PANTAI PRML2 - ชุดเครื่องรับสัญญาณ GNSS RTK สำเหร็จรูปใช้งานงานง่าย ไม่ต้องเสียเวลาพัฒนา สามารถเชื่อมต่อผ่าน App บนมือถือได้อย่างง่ายดาย

PANTAI PRBL2MOB - ชุดสำรวจและรังวัดที่ดินระบบ GNSS RTK ให้ค่าพิกัดแม่นยำสูง รองรับกับงานรังงวัดของกรมที่ดิน

PANTAI PRBL2BASE - ชุดสถานี้ฐานถาวร เหมาะที่ใช้ในพื้นที่ไร่นาและเหมือง ที่ต้องการค่าแก้ที่ต่อเนื่องสำหรับการใช้งานตลอดเวลา